Tin tức - THPT/
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2018 - 2019

30 - 11-2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019  đã diễn ra từ ngày 29/10/2018 đến ngày 28/11/2018; Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong giảng dạy. Hôm nay, ngày 30/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết Hội thi với những đánh giá, nhận xét như sau:

Hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, kiến thức, phương pháp và phương tiện dạy học. Bên cạnh những thí sinh có nhiều tuổi nghề với bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, hội thi năm nay có nhiều giáo viên trẻ; có một số giáo viên khắc phục những khó khăn, vất vả và mang đến Hội thi bầu không khí sôi nổi với nhiều nét sáng tạo

- Phần kiến thức chung: Đa số giáo viên dự thi hiểu và nắm bắt được những vấn đề trọng tâm, có tính thời sự đối với cấp học, môn học trong giai đoạn hiện nay; nắm được nội dung cơ bản của mục tiêu giáo dục phổ thông là phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nắm được nhiệm vụ trọng tâm của cấp THCS, những yêu cầu, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Phần về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: Hầu hết các giáo viên dự thi đã thể hiện được trình độ nhận thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư­­ phạm vững vàng xuyên suốt cấp học; nắm chắc kiến thức cơ bản và thực hiện tốt về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bài thi viết thể hiện được tính tư duy, sáng tạo; trình bày khoa học mạch lạc, nêu bật được trọng tâm kiến thức của bài kiểm tra. Nhiều giáo viên có sự liên hệ sâu sắc đến thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá của tổ chuyên môn và của bản thân; đã đề xuất được một số giải pháp phù hợp, mang tính sáng tạo. Các thí sinh đã nỗ lực cố gắng tận dụng tối đa thời gian để làm bài và nghiêm túc trong việc thực hiện quy định của hội thi.

Kết quả: Phần thi năng lực được tổ chức từ 13h30 ngày 06/11/2018 tại trường THCS Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. Từ ngày 07-08/11/2018 tổ chức chấm SKKN và bài thi năng lực tại Sở GDĐT. Kết quả: phần thi SKKN có 65 giáo viên đạt từ điểm 6,0 trở lên (100 %); ở phần thi năng lực có 64 giáo viên dự thi, kết quả có 45/64 giáo viên đạt từ điểm 8,0 trở lên. Tổng số giáo viên đủ điều kiện tham dự phần thi giảng là: 45.

Sáng kiến kinh nghiệm trình bày khoa học rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và theo đúng quy định. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã đề cập đến những vấn đề mới, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ dạy; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đúc kết kinh nghiệm trong giảng dạy, có sự đầu tư, sáng tạo và phù hợp với đặc trưng môn học, có thể áp dụng, phổ biến để nâng cao hiệu quả giảng dạy ở các nhà trường trong phạm vi toàn tỉnh. Nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã góp phần giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong giáo dục; phù hợp với đối tượng học sinh.

            Với những cố gắng của các đơn vị, đặc biệt của các giáo viên tham dự, hội thi giáo viên dạy giỏi THCS tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019 đã đạt được những kết quả nhất định: 45 giáo viên tham dự phần thi giảng, có 57/90 tiết dạy được xếp loại Giỏi, có 33/90 tiết dạy được xếp loại Khá, không có tiết dạy xếp loại trung bình. Căn cứ vào kết quả hội thi, có 39 giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chiếm 60,9% giáo viên tham dự hội thi, có 18 giáo viên đạt 02 tiết loại Giỏi.

            Ban tổ chức Hội thi ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị có nhiều cố gắng, đạt kết quả cao và có nhiều đóng góp trong hội thi. Đó là các đơn vị: phòng GDĐT Duy Tiên (số lượng GV dự thi đông nhất), phòng GDĐT Phủ Lý, trường THCS Lương Khánh Thiện và trường THCS Châu Sơn đã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tinh thần phục vụ hội thi để hội thi thành công tốt đẹp. Ban tổ chức cũng nhiệt liệt biểu dương 39 thầy cô giáo đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi.

Với những cố gắng của các đơn vị, đặc biệt của các giáo viên tham dự, hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019 đã đạt được những kết quả nhất định: 45 giáo viên tham dự phần thi giảng, có 57/90 tiết dạy được xếp loại Giỏi, có 33/90 tiết dạy được xếp loại Khá, không có tiết dạy xếp loại trung bình. Căn cứ vào kết quả hội thi, có 39 giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chiếm 60,9% giáo viên tham dự hội thi, có 18 giáo viên đạt 02 tiết loại Giỏi.

            Kết quả chung theo Phòng GDĐT: Duy Tiên 13/14 (đạt tỉ lệ 92.8%); Lý Nhân 6/6 (đạt tỉ lệ 100%); Thanh Liêm 6/7 (đạt tỉ lệ 85.7%); Bình Lục 2/2 (đạt tỉ lệ 100%); Kim Bảng 8/11 (đạt tỉ lệ 72.7%);  Phủ Lý 4/5 (đạt tỉ lệ 80%).

Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS tỉnh Hà Nam đã thật sự đã trở thành ngày hội chuyên môn của giáo viên, các nhà trường và của ngành, đặc biệt Hội thi đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh thể hiện tài năng sư phạm, thực hiện những phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Đa số các tiết dạy đã thể hiện rất rõ sự thay đổi căn bản trong nhận thức về vai trò của người giáo viên trong giai đoạn hiện nay, chuyển trọng tâm của quá trình dạy - học từ người “thầy” sang “trò”, người dạy đóng vai trò định hướng, tổ chức, hướng dẫn để người học chủ động t́m ṭi, lĩnh hội tri thức, coi hoạt động học của học sinh thực sự là trung tâm. Với việc tích cực tiếp cận đổi mới  tổ chức dạy học của các thầy cô giáo qua các tiết thi thực hành giảng dạy, sự chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động học của học sinh, chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp đổi mới giáo dục trên quê hương Hà Nam theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh nhà, tạo tiền đề cho quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019 đã thành công tốt đẹp.

hanam

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: