Tin tức - Phổ biến giáo dục pháp luật/
Luật Giáo dục 2019

01 - 10-2019

Tải về toàn văn Luật Giáo dục 2019  Luật số: 43/2019/QH14. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.

hanam

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: