Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 32 - NĂM 2019

02 - 08-2019

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 32, từ 5/8 đến 11/8/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

HAI

5

 

- 13h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật năm 2019, tại P.họp tầng 2 SGD: Đ/c Long-PGĐ, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX&CN, KT&KĐCLGD,  TCCB, CTTT, TTr, KHTC, VP

BA

6

- 8h: Dự HN trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, tại P.321-UBND tỉnh: LĐ Sở, Các P.Sở, xe 00260, 00069

- 14h: Dự HN nghe báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm 2019, tại P.203-UBND tỉnh: Đ/c Long-PGĐ, GDTrH, VP, xe 00069

- 14h30: Họp Đoàn đánh giá ngoài, tại HT tầng 4 SGD: T/p theo triệu tập

- 15h:  HN đánh giá đề án công tác bổ nhiệm CBQL trường THPT C Bình Lục, tại P.họp tầng 2 SGD: LĐ Sở, TCCB, GDTrH

7

- Dự Hội thảo Quốc tế GloCall năm 2019, tại Đà Nẵng (7-9/8): T/p theo quyết định

- 7h30: Dự BDCT hè năm 2019 cụm trường Duy Tiên, tại HT nhà VH xã Yên Bắc: Đ/c Tuấn-PGĐ, CTTT, xe 00069

- 8h: Dự HN nghe báo cáo về công tác TĐKT năm học 2018-2019 ngành GDĐT, tại P.309-UBND tỉnh: Đ/c Long-PGĐ, GDMN, GDTH, GDTrH, VP, xe 00260

- 8h: Họp chuyên môn bốc thăm Liên hoan tiếng hát Giáo viên tỉnh Hà Nam năm 2019, tại HT tầng 4 SGD: T/p theo triệu tập
- 8h: Dự HN đánh giá, góp ý về phần mềm QLVBĐH mới, tại HT UBND tỉnh: CTTT, VP

 

NĂM

8

- Dự HN tổng kết năm học 2018-2019 cấp học Mầm non (8-10/8), tại Khánh Hòa: T/p theo quyết định

- 7h30: Dự HN sơ kết mô hình trường học mới cấp THCS huyện Duy Tiên, tại P.GD Duy Tiên: GDTrH

- 14h: Dự BDCT hè năm 2019 cụm trường Phủ Lý, tại HT 318 Thành ủy Phủ Lý: CTTT

SÁU

9

- Dự HN tổng kết năm học 2018-2019 cấp Trung học (9-11/8), tại Đà Nẵng: T/p theo quyết định

- 8h: Dự HN sơ kết mô hình trường học mới cấp THCS huyện Lý Nhân, tại P.GD Lý Nhân: GDTrH

- 14h: Dự BDCT hè năm 2019 cụm trường Bình Lục, tại Nhà VH huyện Bình Lục: CTTT

- 19h30: Dự chương trình trao học bổng “chắp cánh ước mơ” năm 2019, tại Nhà VHTT tỉnh: Đ/c Giám đốc, GDTrH, VP, xe 00260

BẨY

10

 

 

CN

11

- 7h: Liên hoan tiếng hát Giáo viên tỉnh Hà Nam năm 2019, tại Nhà VHTT tỉnh: T/p theo giấy mời, triệu tập

- 19h30: Công diễn Liên hoan tiếng hát Giáo viên tỉnh Hà Nam năm 2019, tại Nhà VHTT tỉnh: T/p theo giấy mời, triệu tập

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: