Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 32 - NĂM 2019

02 - 08-2019

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 32, từ 5/8 đến 11/8/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

HAI

5

 

- 13h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật năm 2019, tại P.họp tầng 2 SGD: Đ/c Long-PGĐ, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX&CN, KT&KĐCLGD,  TCCB, CTTT, TTr, KHTC, VP

BA

6

- 8h: Dự HN trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, tại P.321-UBND tỉnh: LĐ Sở, Các P.Sở, xe 00260, 00069

- 14h: Dự HN nghe báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm 2019, tại P.203-UBND tỉnh: Đ/c Long-PGĐ, GDTrH, VP, xe 00069

- 14h30: Họp Đoàn đánh giá ngoài, tại HT tầng 4 SGD: T/p theo triệu tập

- 15h:  HN đánh giá đề án công tác bổ nhiệm CBQL trường THPT C Bình Lục, tại P.họp tầng 2 SGD: LĐ Sở, TCCB, GDTrH

7

- Dự Hội thảo Quốc tế GloCall năm 2019, tại Đà Nẵng (7-9/8): T/p theo quyết định

- 7h30: Dự BDCT hè năm 2019 cụm trường Duy Tiên, tại HT nhà VH xã Yên Bắc: Đ/c Tuấn-PGĐ, CTTT, xe 00069

- 8h: Dự HN nghe báo cáo về công tác TĐKT năm học 2018-2019 ngành GDĐT, tại P.309-UBND tỉnh: Đ/c Long-PGĐ, GDMN, GDTH, GDTrH, VP, xe 00260

- 8h: Họp chuyên môn bốc thăm Liên hoan tiếng hát Giáo viên tỉnh Hà Nam năm 2019, tại HT tầng 4 SGD: T/p theo triệu tập
- 8h: Dự HN đánh giá, góp ý về phần mềm QLVBĐH mới, tại HT UBND tỉnh: CTTT, VP

 

NĂM

8

- Dự HN tổng kết năm học 2018-2019 cấp học Mầm non (8-10/8), tại Khánh Hòa: T/p theo quyết định

- 7h30: Dự HN sơ kết mô hình trường học mới cấp THCS huyện Duy Tiên, tại P.GD Duy Tiên: GDTrH

- 14h: Dự BDCT hè năm 2019 cụm trường Phủ Lý, tại HT 318 Thành ủy Phủ Lý: CTTT

SÁU

9

- Dự HN tổng kết năm học 2018-2019 cấp Trung học (9-11/8), tại Đà Nẵng: T/p theo quyết định

- 8h: Dự HN sơ kết mô hình trường học mới cấp THCS huyện Lý Nhân, tại P.GD Lý Nhân: GDTrH

- 14h: Dự BDCT hè năm 2019 cụm trường Bình Lục, tại Nhà VH huyện Bình Lục: CTTT

- 19h30: Dự chương trình trao học bổng “chắp cánh ước mơ” năm 2019, tại Nhà VHTT tỉnh: Đ/c Giám đốc, GDTrH, VP, xe 00260

BẨY

10

 

 

CN

11

- 7h: Liên hoan tiếng hát Giáo viên tỉnh Hà Nam năm 2019, tại Nhà VHTT tỉnh: T/p theo giấy mời, triệu tập

- 19h30: Công diễn Liên hoan tiếng hát Giáo viên tỉnh Hà Nam năm 2019, tại Nhà VHTT tỉnh: T/p theo giấy mời, triệu tập

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: