Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 43 - NĂM 2019

19 - 10-2019

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 43, từ 21/10 đến 27/10/2019)

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

HAI (21/10/2019)

Sáng

- 7h30

- Làm việc với Sở Nội vụ

- Đ/c Giám đốc

- TCCB

- P.họp tầng 2 SGD

 

- 7h

- Dự khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”

 

- GDTrH

- THPT chuyên Biên Hòa

 

Chiều

- 13h30

- Dự Hội thảo khoa học

 

- Đ/c Giám đốc

- HT trường Chính trị tỉnh

- xe 00260

- 14h

-  Tham gia Đoàn Giám sát của Ban VHXH-HĐND tỉnh

 

- Đ/c Long-PGĐ

 

- UBND huyện Duy Tiên

- xe 00069

- 14h

- Họp Đoàn thanh tra chuyên ngành tại PGD Bình Lục

 

- T/p theo quyết định

-  PGD Bình Lục

 

BA (22/10/2019)

Sáng

- 7h30

 

 

- Tham gia Đoàn Giám sát làm việc với UBND TP Phủ Lý về quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục, quyền được bảo vệ và quyền của trẻ em

-  KT tình hình thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020

 

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ

- Đ/c Long-PGĐ, GDMN

 

- UBND TP Phủ Lý

 

- xe 00069

- 8h

- Làm việc với Đoàn Thanh tra-Sở Nội vụ

 

- Đ/c Giám đốc, TCCB

- P.họp tầng 2 SGD

 

- 8h

- Dự HN tập huấn phòng chống tấn công, ứng cứu sự cố an toàn thông tin

 

- CTTT

- Sở TTTT

 

 

- Kiểm tra đầu năm học tại các CSGD

 

- TTr, KHTC, CTTT

- Các CSGD

 

Chiều

- 14h

- Họp BTC, BTK Hội thi GVDG THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020

- Đ/c Giám đốc

- BTC, BTK

-  P.họp tầng 2 SGD

 

(23/10/2019)

Sáng

 

 

 

 

 

 

- Thanh tra chuyên ngành các CSGD thuộc phòng GD Bình Lục

 

- T/p theo quyết định

- Các CSGD huyện Bình Lục

 

- 8h

- Dự tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng (23-24/10

 

- CTTT

- Sở TTTT

 

Chiều

- 13h30

- Kiểm tra năng lực  Hội thi GVDG THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020

- Đ/c Long-PGĐ

- T/p theo quyết định

- THPT A Phủ Lý

 

NĂM (24/10/2019)

Sáng

- 8h

- Dự HN tập huấn “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ, TCCB, VP

- Hà Nội

- xe 00069

- 8h

- Dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo cấp phòng (thứ 5, 6 hằng tuần)

 

- CTTT, GDMN, GDTH, TTr, GDTX&CN

- Chi cục VTLT

 

- 8h

- Dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 trường CĐ Nghề Hà Nam

 

- Đ/c Long-PGĐ, GDTX&CN

- Trường CĐ Nghề Hà Nam

- xe 00260

 

 

 

Chiều

- 15h

- HN đánh giá Đề án công tác bổ nhiệm CBQL trường THPT A Bình Lục

Đ/c Giám đốc

- LĐ Sở, TCCB, GDTrH

- P.họp tầng 2 SGD

 

SÁU

(25/10/2019)

Sáng

- 7h30

- 7h30

- Dự tập huấn CBQL, GV cốt cán Tiểu học thực hiện CT GDPT 2018

- Thanh tra chuyên ngành trường THPT A Thanh Liêm

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 (25-27/10)

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ, GDTH, theo triệu tập

- T/p theo quyết định

- T/p theo triệu tập

- Nhà VHTT tỉnh

- THPT A Thanh Liêm

- ĐHSP Hà Nội cơ sở Hà Nam

- xe 00069

 

 

- 7h30

- Đoàn Giám sát của Ban VHXH-HĐND tỉnh làm việc với Sở GDĐT

 

- LĐ Sở, GDMN

- P.họp tầng 2 SGD

 

Chiều

- 15h

- Dự HN công tác cán bộ trường THPT Nguyễn Khuyến

 

- Đ/c Long-PGĐ, TCCB, GDTrH

- THPT Nguyễn Khuyến

- xe 00069

BẢY

(26/10/2019)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

(27/10/2019)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: