Tin tức - THPT/
Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam triển khai nhiệm vụ GDTrH - GDTX năm học 2016-2017

22 - 08-2016

Vui mừng với kết quả đã đạt được của toàn ngành trong năm học 2015-2016, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học tiếp theo; ngày 22/8/2016 sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị  triển khai nhiệm vụ GDTrH - GDTX năm học 2016-2017 về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, cán bộ chuyên viên phòng giáo dục trung học, phòng giáo dục thường xuyên và lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trưởng phó các phòng giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả đạt được trong năm học 2015-2016 và quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên của toàn ngành.

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các

 cơ sở giáo dục trung học. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lí và cơ sở giáo dục.

3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, các nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao năng lực giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Một vài hình ảnh của hội nghị:

Hoàng Văn Sử

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: