Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 26 - NĂM 2019

24 - 06-2019

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 26, từ 24/6 đến 30/6/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

HAI

24

- 8h: BCĐ thi THPT quốc gia làm việc với BCĐ thi THPT quốc gia tỉnh Hà Nam, tại P.họp tầng 2 SGD: T/p BCĐ thi THPT quốc gia tỉnh Hà Nam

- 13h45: BCĐ thi THPT quốc gia tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác tổ chức thi, tại các điểm thi, xe 00260, 00069

BA

25

- Thi THPT quốc gia năm 2019 (25-27/6), tại các điểm thi: T/p theo quyết định

 

26

- 7h30: Dự HN tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”, tại HT UBND tỉnh: Đ/c Tuấn-PGĐ, xe 00069

 

NĂM

27

- 7h30: Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, tại HT Công an tỉnh: Đ/c Tuấn-PGĐ, xe 00069

- 7h30: Dự HN báo cáo viên ĐUKCCQ tỉnh, tại HT 401-A-Tỉnh ủy: VP Đảng ủy

- 8h: Dự HN trực tuyến phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg, tại P.321-UBND tỉnh: TTr

- Dự BDTX cho CBQL, GV Mầm non (27-28/6), tại Hà Nội: T/p theo quyết định

 

SÁU

28

 

- 14h: Dự HN xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh ngành GD ĐT năm 2019, tại Sở KHCN: Đ/c Tuấn-PGĐ, GDTrH, xe 00069

- 15h30: Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, tại P.họp tầng 2-HĐND tỉnh: Đ/c , KHTC, xe 00260

BẨY

29

- 7h30: Họp Ban chấm thi, tại P.họp tầng 2 SGD: T.p theo quyết định

- Chấm thi THPT quốc gia năm 2019, tại THPT chuyên Biên Hòa: T/p theo quyết định, xe 00260, 00069

 

CN

30

- Tham gia Giải Điền kinh HS phổ thông toàn quốc năm 2019, tại Nam Định (30/6-6/7): T/p theo quyết định

 

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: