Tin tức - Đảng bộ/
Hội nghị Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

20 - 07-2016

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

          14h ngày 19/7/2016, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Trung Nghĩa – Phó Bí Thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở, các đồng chí Bí thư các chi bộ cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2016 đánh giá trên các mặt công tác: Công tác xây dựng Đảng (Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát); Công tác Lãnh đạo các đoàn thể chính trị; Công tác Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (Lãnh đạo công tác tham mưu ban hành chủ trương, chính sách; Lãnh đạo các chi bộ tham mưu chỉ đạo, quản lý giáo dục, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành); Kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          Báo cáo cũng chỉ ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016, với những nhiệm vụ trọng tâm:

Công tác xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và đảng uỷ cấp trên.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào chuyên đề năm 2016 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm"  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

Các chi bộ thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ cấp ủy, bí thư các chi bộ phối hợp kịp thời thực hiện các quy trình công tác cán bộ, bổ sung kiện toàn cấp ủy theo quy định.  Duy trì có nền nếp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ để tiếp tục năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo phòng chuyên môn làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng giai đoạn 2015-2020. Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Sở về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan Sở và quy hoạch lãnh đạo Sở. Tham gia với lãnh đạo Sở về việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, các chi bộ phối hợp tốt với cấp uỷ chi bộ nơi cư trú thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy định 76 của đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát:

Triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra. 

Tăng cường giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước đối với chi bộ và đảng viên. Gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước. Xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định.

Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng ổn định bộ máy, tổ chức các hoạt động đi vào nền nếp, có hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể ở đơn vị kịp thời nắm bắt tư tưởng, củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016; tổ chức tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 trong toàn ngành và với mỗi cấp học, ngành học trên tinh thần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng và các định hướng của ngành.

Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai nhiệm vụ năm học theo định hướng đổi mới phù hợp với điều kiện địa phương.

Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch năm học và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý giáo dục, thanh tra, kiểm tra; rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong triển khai nhiệm vụ và quản lý của các đơn vị cơ sở.

Các giải pháp thực hiện

1- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước vào các hoạt động của ngành.

2- Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đăng ký nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2016, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo các tổ chức đoàn thể gắn với đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3- Làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đảng, trong cơ quan; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ kịp thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, nhất là việc tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ đối với từng đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có sai phạm kỷ luật.

5- Chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch năm 2016 và kế hoạch năm học 2016-2017.

Hội nghe đã được nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Trung Nghĩa-Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: