Tin tức - Mầm non/
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2014-2015

26 - 08-2014

Đ/c Nguyễn Văn Khoát, Giám đốc Sở

Đ/c Nguyễn Văn Khoát - Giám đốc Sở, phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Đ/c phó giám đốc Đinh Thị Lụa, hàng đầu, thứ 3 từ trái sang

Đ/c Đinh Thị Lụa - Phó giám đốc sở, dự và chỉ đạo hội nghị (hàng trên thứ 3 từ trái sang)

 

Đánh giá chung về tình hình năm học 2013-2014. Kết quả nổi bật so với năm học trước:

- Quy mô trường, lớp được quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tăng 4,28% so với năm học trước

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định công nhận và tặng cờ cho tỉnh Hà Nam đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi tại thời điểm tháng 12/2013.

- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến rõ rệt:

+ Tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú tại trường tăng hơn so với năm học trước: Nhà trẻ tăng 1,3 %, mẫu giáo tăng 4,36 %.

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi đối với nhà trẻ và mẫu giáo đều giảm so với đầu năm học.

+ Thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 05 tuổi.

 

Đại biểu

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm học 2014-2015, ngành GD&ĐT Hà Nam tập trung làm tốt các nhiệm vụ giáo dục mầm non như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP. Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

2. Ưu tiên nguồn lực để duy trì, củng cố và giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTENT).

3. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (GDMN), đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

4. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN.

 5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non theo hướng tăng cường phân cấp quản lý. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: