Tin tức - Tin tức sự kiện/
Từ 01/8/2018 đến 03/8/2018, Phòng GDĐT Lý Nhân tổ chức các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

03 - 08-2018

           Căn cứ Kế hoạch số 1083/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục; Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TG ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân về Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

          Với mục đích:  Bồi dưỡng những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ VI và lần thứ VII, Ban Chấp hành TW Đảng khoá XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của địa phương; Tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong ngành giáo dục các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2018 -2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW ( khoá XI), trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

          Đợt bồi dưỡng chính trị hè 2018 diễn ra trong 3 ngày từ 01/8/2018 đến 03/8/2018 tại 3 cụm: Phòng GDĐT, xã Bắc Lý, xã Nhân Mỹ chia theo các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS. Đợt bồi dưỡng lý luận chính trị đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đã thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

                                                                                                              

BBT

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: