Tin tức - Tin tức sự kiện/
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam khai mạc Hội nghị tập huấn chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý giáo dục đối với cán bộ quản lý khối trực thuộc

10 - 08-2017

Hôm nay, ngày 10/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý giáo dục đối với cán bộ quản lý khối trực thuộc Sở. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc, trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc Sở và 100% cán bộ quản lý khối trực thuộc đã về dự đông đủ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn, đồng chí Giám đốc Sở đã nêu rõ các yêu cầu bức thiết, những vấn đề cốt lõi trong đổi mới quản lý nhà nước và quản lý giáo dục đối với các cán bộ quản lý trong toàn khối.

Đồng chí Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo, quán triệt nội dung tập huấn

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Sở,

Giảng viên chuyên đề Công tác kiểm tra nội bộ, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Theo quy định hàng năm cán bộ quản lý, giáo viên phải bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-Bgiáo dục và đào tạo, ngày 30/10/2015 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đặc biệt là hình thức thi cử. Sự đổi mới của giáo dục và đào tạo tạo ra nhiều khó khăn, thách thức đối với các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý các nhà trường, trung tâm,….

Trong những năm học vừa qua, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam đã quan tâm, chỉ đạo, chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành; sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý các đơn vị, giáo dục của tỉnh nhà đã có những bước tiến đáng kể (kết quả thi THPT quốc gia năm học 2015-2016: xếp thứ 5; năm 2016-2017: xếp thứ 4 toàn quốc). Đội ngũ cán bộ quản lý đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Tích cực học hỏi; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Một số cán bộ quản lý đã có nhiều chủ động, sáng tạo trong điều hành đơn vị.

Việc bồi dưỡng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo và theo tiêu chuẩn cán bộ quản lý, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp; yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng trường THPT. Là một trong các yếu tố để giữ vững và nâng cao hơn nữa những thành tích đã đạt được của giáo dục tỉnh nhà trong những năm qua.

Sở giáo dục và đào tạo triển khai Lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở. Với mục đích:

+ Triển khai tới cán bộ quản lý một số yêu cầu, một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị

+ Tạo cơ hội để cán bộ quản lý các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp, tháo gỡ những vướng trong công tác quản lý điều hành.

+ Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

+ Quyết tâm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1443/KH-Sgiáo dục và đào tạo ngày 30/9/2016 của Sở giáo dục và đào tạo về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

+ Rà soát lại nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm của cơ quan đơn vị, yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị;

+ Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, giáo viên, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, phân công chuyên môn, phân công lao động cho phù hợp.

+ Kiên quyết thực hiện tinh giản số viên chức có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Công tác kiểm tra nội bộ; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

+ Năng lực lập kế hoạch trong quản lý giáo dục; ủy quyền của thủ trưởng trong công tác điều hành đơn vị.

+ Đổi mới lãnh đạo và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường THPT.

+ Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý; Tinh giản biên chế theo NĐ 108 và Đánh giá, phân loại theo NĐ 56 của Chính phủ; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC giai đoạn 2017-2020.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, trao đổi cụ thể theo từng nội dung, với yêu cầu: thiết thực, cụ thể, sát thực tiễn; không nặng về lý luận, lý thuyết;

Trao đổi, thảo luận, cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức trách, nhiện vụ được giao.

+ QLNN về giáo dục

+ Quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn

+ Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của lãnh đạo

+ Quản lý về nhân sự,….

hanam

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: