Tin tức - Tin tức sự kiện/
Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2019.

06 - 08-2019

Ngày 6,7/8/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố.

Dự lớp bồi dưỡng có đ/c Nguyễn Đình Kiểm – Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đ/c Lê Văn Dũng - ủy viên BTV thành ủy – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đ/c Phạm Văn Quân – Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, các đ/c cán bộ, giáo viên trong toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố.

DUNG TIN.00_00_04_20.Still292 (1).bmp
DUNG TIN.00_00_22_03.Still296.bmp

Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 lần này, ngành GD&ĐT thành phố đổi mới hình thức tổ chức lớp học theo hình thức trực tuyến tại 20 điểm cầu trên địa bàn thành phố, giúp cán bộ giáo viên toàn ngành giáo dục giảm công sức và thời gian đi lại so với học tập trung. Lớp bồi dưỡng chính trị hè diễn ra trong 2 ngày từ 06-07/8/2019. 

DUNG TIN.00_01_48_20.Still294.bmp
DUNG TIN.00_01_22_23.Still299.bmp

Tại lớp bồi dưỡng, gần 1.700 cán bộ giáo viên ngành GD&ĐT thành phố đã được học tập 4 chuyên đề đó là: Một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết  số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhận diện thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên Internet và mạng xã hội; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI, ngày 04/01/2013 và một số nội dung cơ bản tại kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Một số vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành GD&ĐT thành phố năm học 2019-2020.

DUNG TIN.00_01_48_10.Still295.bmp
DUNG TIN.00_01_54_03.Still300.bmp

Kết thúc lớp học, tất cả học viên tham gia lớp học đều phải viết bài thu hoạch cá nhân theo câu hỏi của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Bài thu hoạch viết tay, sẽ được chấm điểm theo thang điểm 10.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên nắm được những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.​

pgdphuly

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: