Tin tức - Tin tức sự kiện/
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức tập huấn Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

20 - 03-2019

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức tập huấn Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tham dự tập huấn có Nhà giáo ưu tú Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng Tỏ chức cán bộ, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học và 82 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDĐT, đại diện hiệu trưởng, giáo viên các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, bà Đinh Thị Lụa- TUV, Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh “Trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đòi hỏi người hiệu trưởng, CBQL, giáo viên cần có những phẩm chất, năng lực mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là hết sức cần thiết. Một trong những giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ đó là bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung còn yếu, còn thiếu của đội ngũ nhà giáo. Chính vì vậy, Bộ GDĐT đã sửa đổi và ban hành hai chuẩn mới Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn đúng quy trình; đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng sẽ góp phần xác định đúng năng lực của đội ngũ để CBQL, giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, các cấp quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ nhà giáo.

Tại Hội nghị tập huấn các Đại biểu được cung cấp thông tin đầy đủ về căn cứ, mục đích ban hành, nội dung Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; những yêu cầu, quy trình đánh giá và xếp loại, cách tìm minh chứng trong đánh giá đối với mỗi tiêu chí, sử dụng kết quả đánh giá theo chuẩn; Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình lựa chọn CBQL, giáo viên cốt cán.

hanam

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: