Tin tức - Lịch công tác/
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 44- NĂM 2019

28 - 10-2019

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 44, từ 28/10 đến 03/01/2019)

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

HAI (28/10/2019)

Sáng

- 8h30

- Làm việc với Đoàn kiểm tra việc ứng dụng CNTT tại Sở GDĐT

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ, CTTT, VP

- P.họp tầng 2 SGD

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14h

- Thẩm định các điều kiện thành lập TTNN Song Anh

- Đ/c Long-PGĐ

- GDTX&CN

- Nhân Mỹ, Lý Nhân

- xe 00069

- 14h

- Dự họp chuẩn bị Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Hà Nam

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ

- HT Bộ CHQS tỉnh

- xe 00260

 

 

 

 

 

 

BA (29/10/2019)

Sáng

- 7h30

- Thanh tra chuyên ngành các CSGD thuộc Phòng GD Duy Tiên (29-31/10)

 

- T/p theo quyết định

-CSGDthuộc Phòng GD Duy Tiên

 

- 7h30

- Dự Hội thi GVCN giỏi cấp Tiểu học huyện Lý Nhân

 

- GDTH

- HT Phòng GD Lý Nhân

 

- 7h30

- Dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Hà Nam năm 2019

 

- Đ/c Tuấn-PGĐ, VP, TCCB

- HT Bộ CHQS tỉnh

- xe 00069

- 8h

- Dự HN nghe báo cáo kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành GDĐT năm 2019

 

- Đ/c Giám đốc, TCCB

- P.203-UBND tỉnh

- xe 00260

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

(30/10/2019)

Sáng

- 8h

- Dự tập huấn về một số kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật

 

- TCCB

- Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

NĂM (31/10/2019)

Sáng

 

- Đoàn Đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ các CSGD thuộc Phòng GD Thanh Liêm

 

- T/p theo quyết định

-CSGDthuộc Phòng GD Thanh Liêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 15h

- 15h30

- 16h

- 16h30

- Họp Đảng ủy Sở

- Họp LĐ Sở

- Họp LĐ Sở, TrP Sở

- Họp Cơ quan

- Đ/c Giám đốc

- Đảng ủy Sở

- LĐ Sở

- LĐ Sở, TrP Sở

- Cơ quan

- P.họp tầng 2 SGD

 

 

- HT tầng 4 SGD

 

SÁU

(01/11/2019)

Sáng

 

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 (1-3/11)

 

- T/p theo triệu tập

- ĐHSP Hà Nội cơ sở Hà Nam

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14h

- Dự HN công tác cán bộ

- Đ/c Long-PGĐ

- TCCB, GDTrH

- THPT A Bình Lục

- xe 00069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

(02/11/2019)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

(03/11/2019)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

CVP

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: