• Văn phòng sở
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: vanphong.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 03513.852.805 – 03513.851.931
TT Thông tin
1 Họ tên: Tạ Văn Thao Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chánh văn phòng
Email: tvthao.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3851931
2 Họ tên: Lữ Hà Anh Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó văn phòng
Email: lhanh.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại:
3 Họ tên: Trần Thị Thanh Huyền Anh
Năm sinh:
Vị trí: Văn thư, thủ quỹ
Email: tthuyen.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.852805
4 Họ tên: Nguyễn Chí Sinh Anh
Năm sinh:
Vị trí: Văn thư, một cửa
Email: ncsinh.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.852805
5 Họ tên: Nguyễn Văn Tuyên Anh
Năm sinh:
Vị trí: Kế toán
Email: nvtuyen.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại:
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: