• Văn phòng sở
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: vanphong.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.852.805 – 02263.851.931
TT Thông tin
1 Họ tên: Tạ Văn Thao Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chánh văn phòng
Email: tvthao.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3851931
2 Họ tên: Lữ Hà Anh Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó văn phòng
Email: lhanh.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại:
3 Họ tên: Bùi Văn Dũng Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó chánh văn phòng
Email: bvdung.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3852805
4 Họ tên: Trần Thị Thanh Huyền Anh
Năm sinh:
Vị trí: Văn thư, thủ quỹ
Email: tthuyen.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.852805
5 Họ tên: Nguyễn Tiến Long Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chuyên viên
Email: ntlong.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 0226.3.852805
6 Họ tên: Trần Thị Huế Anh
Năm sinh:
Vị trí: Văn thư
Email: tthue.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.852805
7 Họ tên: Nguyễn Văn Sơn Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chuyên viên
Email: nvson.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 02263852805
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: