• Thanh tra Sở (TTr)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: thanhtra.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.854097
TT Thông tin
1 Họ tên: Hoàng Anh Tuấn Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chánh thanh tra
Email: hatuan.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854097
2 Họ tên: Nguyễn Thị Tâm Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó chánh thanh tra
Email: nttam.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854097
3 Họ tên: Nguyễn Viết Phong Anh
Năm sinh:
Vị trí: Thanh tra viên
Email: nvphong.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854097
4 Họ tên: Nguyễn Tiến Long Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chuyên viên
Email: ntlong.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 0026.3.854097
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: