• Tổ chức cán bộ (TCCB)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: phongtccb.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.854100
TT Thông tin
1 Họ tên: Phạm Thị Tuyết Anh Anh
Năm sinh:
Vị trí: Quyền trưởng phòng
Email: ptanh.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854100
2 Họ tên: Ngỗ Xuân Hùng Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: nxhung.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854100
3 Họ tên: Nguyễn Đình Lượng Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chuyên viên
Email: ndluong.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại:
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: