• Kế hoạch tài chính (KH-TC)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: phongkhtc.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 03513.854095
TT Thông tin
1 Họ tên: Lê Gia Hải Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: lghai.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854095
2 Họ tên: Hoàng Thế Hưng Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: hthung.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854886
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: