• Kế hoạch tài chính (KH-TC)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: phongkhtc.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.854095
TT Thông tin
1 Họ tên: Hoàng Thế Hưng Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: hthung.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854886
2 Họ tên: Trần Ngọc Sơn Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng KHTC
Email: tnson.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854886
3 Họ tên: Nguyễn Nam Giang Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chuyên viên
Email: nngiang.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 0913358699
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: