• Giáo dục trung học (GDTrH)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: phonggdtrh.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.854094
TT Thông tin
1 Họ tên: Ngô Quang Tuệ Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: nqtue.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854094
2 Họ tên: Đỗ Thị Hương Bưởi Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó TrP
Email: dthbuoi.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854094
3 Họ tên: Trần Thị Thu Hiền Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó Trưởng phòng GDTrH
Email: ttthien.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854094
4 Họ tên: Lê Thị Kim Dung Anh
Năm sinh:
Vị trí: CV
Email: ltkdung.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854094
5 Họ tên: Hoàng Thị Thanh Tâm Anh
Năm sinh:
Vị trí: CV
Email: htttam.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854094
6 Họ tên: Đào Quốc Huy Anh
Năm sinh:
Vị trí: Chuyên viên
Email: dqhuy.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.854094
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: