• Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: phongktkd.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.846586
TT Thông tin
1 Họ tên: Trần Trung Kiên Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: ttkien.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.846586
2 Họ tên: Nguyễn Thanh Bình Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: ntbinh.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.846586
3 Họ tên: Hoàng Trọng Nghĩa Anh
Năm sinh:
Vị trí: CV
Email: htnghia.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.846586
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: