• Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp (GDTX-CN)
  • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
  • Email: phonggdtx.sohanam@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02263.851473
TT Thông tin
1 Họ tên: Đinh Thanh Khương Anh
Năm sinh:
Vị trí: Trưởng phòng
Email: dtkhuong.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.851473
2 Họ tên: Hoàng Trung Hiếu Anh
Năm sinh:
Vị trí: Phó trưởng phòng
Email: hthieu.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.851473
3 Họ tên: Nguyễn Văn Duy Anh
Năm sinh:
Vị trí:
Email: nvduy.hanam@moet.edu.vn
Điện thoại: 3.851473
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: