Tin tức Công văn hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018-2019

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

23/12/2018

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

Chuyên đề tổ tự nhiên 2017-2018

03/12/2018

Môn sinh (dạy học theo BTNB)

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

29/10/2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Hội nghi cán bộ viên chức 18-19

25/10/2018

Hội nghi cán bộ viên chức 18-19

TRUNG THU 2018

26/09/2018

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ

Vui tết trung thu của các cháu trường MN Liêm Chung

26/09/2018

Vui tết trung thu của các cháu trường MN Liêm Chung

Quy định Hồ sơ, sổ sách, nề nếp chuyên môn năm học 2018-2019

25/09/2018

Quy định Hồ sơ, sổ sách, nề nếp chuyên môn

Công văn hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018-2019

25/09/2018

Công văn hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh