Công khai danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu 03
TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÝ
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
                     
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp  Mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo… năm 2016 Trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo năm 2016 Số tháng Kinh phí hỗ trợ H.sơ minh chứng Ghi chú
 Lưu ở HKI năm học 15-16   Hồ sơ mới 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Tổng cộng    28                           -                  28        112  11.200.000                16          12  
1 Trần Đặng Phương Uyên 24/03/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
2 Nguyễn Thanh Lam 17/02/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
3 Trần Nguyễn Quỳnh Hương 31/12/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
4 Đỗ Văn Phúc 25/08/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
5 Trần Thị Hồng Quyên 16/10/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
6 Phạm Khôi Nguyên 19/07/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
7 Trương Công Vinh 20/10/2011 5T                    1            4         400.000                  1    
8 Trần Quang Tuấn Hải 20/07/2012 4T                    1            4         400.000                  1    
9 Cao Thị Vân Anh 07/03/2012 4T                    1            4         400.000                  1    
10 Trương Quốc Đạt 17/03/2012 4T                    1            4         400.000                  1    
11 Trương Thanh Thùy 22/07/2012 4T                    1            4         400.000                  1    
12 Nguyễn Đức Tâm 05/07/2012 4T                    1            4         400.000                  1    
13 Trần Văn Hảo 25/08/2012 4T                    1            4         400.000                  1    
14 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/08/2013 3T                    1            4         400.000                  1    
15 Trần Văn Núi 21/02/2013 3T                    1            4         400.000                  1    
16 Nguyễn Trần Hồng Ánh 04/08/2013 3T                    1            4         400.000                  1    
17 Khuất Chiến Dương 19/06/2014 NT                    1            4         400.000              1  
18 Vũ Thanh Chúc 12/02/2014 NT                    1            4         400.000              1  
19 Vũ Hồng Phượng 12/02/2014 NT                    1            4         400.000              1  
20 Phạm Xuân Phúc 16/03/2014 NT                    1            4         400.000              1  
21 Trương Tuấn Anh 03/10/2014 NT                    1            4         400.000              1  
22 Phạm Đức Thắng 01/12/2014 NT                    1            4         400.000              1  
23 Trương Thị Na 09/05/2014 NT                    1            4         400.000              1  
24 Trần Thị Phương Hiền 19/09/2014 NT                    1            4         400.000              1  
25 Trần Đặng Ngọc Ánh 12/10/2014 NT                    1            4         400.000              1  
26 Phạm Minh Nhật 22/09/2014 NT                    1            4         400.000              1  
27 Hà Đức Thành 05/11/2014 NT                    1            4         400.000              1  
28 Trương Minh Khởi 07/08/2014 NT                    1            4         400.000              1  
                      -                   -        
Số tiền bằng số:                         11.200.000
Số tiền bằng chữ: Mười một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn
Tin cùng chuyên mục