Công khai cam kết chất lượng giáo dục

  

PHÒNG GD&ĐT  LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN BẮC LÝ

 


Số: 05/CKCLGD-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


           Bắc Lý, ngày 12 tháng 09 năm 2016

                                                                                                                                          

BẢN CAM KẾT

Về việc thực hiện chất lượng giáo dục trường mầm non xã Bắc Lý

Năm học  2016 - 2017

 

 

S tt

 

NỘI DUNG

 

NHÀ TRẺ- MẪU GIÁO

 

1

 

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được.

 

95- 96 % trẻ phát triển bình thường

 Hạ tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống dưới 5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được.

I. ĐỐI VƠI TRẺ NHÀ TRẺ: Nhằm giúp trẻ từ 12 tháng tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa  về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ.

1. Về phát triển thể chất:

- Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.

- Thực hiện được các vận động theo độ tuổi.

- Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay.

- Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ vàg vệ sinh cá nhân.

2. Về phát triển nhận thức:

- Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.

- Có sự nhạy cảm của các giác quan.

- Có khả năng quan sát, nhận xét ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những câu nói đơn giản.

- Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự việc, hiện tượng gần gũi quen thuộc.

3. Về phát triển ngôn ngữ:

- Nghe, hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói.

- Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cư chỉ.

- Sử dụng lời nói để giáo tiếp, diễn đạt nhu cầu.

- Biết cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của câu thơ và ngữ điệu của lời nói.

- Tự tin, lễ phép trong lời nói.

4. Về phát triển thẩm mỹ và tình cảm - xã hội:

- Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.

- Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.

- Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.

- Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc: thích vẽ, xếp hình…

II. ĐỐI VỚI TRẺ  MẪU GIÁO: Giúp trẻ em từ 3-6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học.

1. Về phát triển thể chất:

- Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển  bình thường theo lứa tuổi.

- Thực hiện được các vận động cơ bản vững vàng, đúng tư thế.

- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động, biết định hướng trong không gian.

- Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.

- Có một số hiểu biết về thực phẩm và lợi ích của việc ăn uống đối với sức khỏe.

- Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong việc ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bản thân.

2. Về phát triển nhận thức:

- Ham hiểu biết,thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh.

- Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau

- Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.

3. Về phát triển ngôn ngữ:

- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp.

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau.

- Có khả năng diễn đạt, rõ ràng  và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.

- Có một số  kỹ năng ban đầu  về việc đọc và viết.

4. Về phát triển tình cảm - xã hội:

- Có khả năng nhận biết  và thể hiện tình cảm  với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.

- Có một số  phẩm chất  cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.

- Có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ…

- Thực hiện một số  qui tắc, qui định trong sinh  hoạt ở gia đình, trường lớp MN…

5. Về phát triển thẩm mỹ:

- Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên  nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật.

- Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.

- Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.

 

 

 

 

3

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Năm học 2016 - 2017 trường Mầm non xã Bắc Lý tiếp tục thực hiện chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non  do Bộ GD&ĐT ban hành.

 

 

4

 

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

- Trường đã phân tách trẻ học theo đúng độ tuổi, các phòng học sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho trẻ. Đảm bảo đủ đồ dùng trang thiết bị tối thiểu theo Thông tư 34/BGD&ĐT quy định về đồ dùng đồ chơi cho trẻ MN.

- Đồ dùng đồ chơi ngoài trời, sân chơi sạch sẽ đầy đủ cho sinh hoạt và vui chơi cuả các cháu. Bếp ăn thực hiện đúng quy trình bếp một chiều.

 

       

            Trên đây là bản cam kết về việc thực hiện chất lượng giáo dục trẻ của trường Mầm non xã Bắc Lý năm học 2016 - 2017. Rất mong được sự phối kết hợp và tạo điều kiện của các bậc phụ huynh trong toàn trường để giúp cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

            

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Lãnh đạo nhà trường (để t/h);

- Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục