Danh sách học sinh được hỗ trợ ăn trưa học kỳ I năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu 05
TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÝ
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3,4,5 TUỔI 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
     ĐVT: Đồng
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp  Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa Trẻ bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế Trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo năm 2016 Số tháng  Kinh phí hỗ trợ Hồ sơ minh chứng Ghi chú
Lưu ở HKII năm học 2015-2016 Hồ sơ mới
A B 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Tổng cộng    16 0 0 16 64   7.680.000              16       -    
1 Trần Đặng Phương Uyên 24/03/2011 5T                      1                4      480.000 1    
2 Nguyễn Thanh Lam 17/02/2011 5T                      1                4      480.000 1    
3 Trần Nguyễn Quỳnh Hương 31/12/2011 5T                      1                4      480.000 1    
4 Đỗ Văn Phúc 25/08/2011 5T                      1                4      480.000 1    
5 Trần Thị Hồng Quyên 16/10/2011 5T                      1                4      480.000 1    
6 Phạm Khôi Nguyên 19/07/2011 5T                      1                4      480.000 1    
7 Trương Công Vinh 20/10/2011 5T                      1                4      480.000 1    
8 Trần Quang Tuấn Hải 20/07/2012 4T                      1                4      480.000 1    
9 Cao Thị Vân Anh 07/03/2012 4T                      1                4      480.000 1    
10 Trương Quốc Đạt 17/03/2012 4T                      1                4      480.000 1    
11 Trương Thanh Thùy 22/07/2012 4T                      1                4      480.000 1    
12 Nguyễn Đức Tâm 05/07/2012 4T                      1                4      480.000 1    
13 Trần Văn Hảo 25/08/2012 4T                      1                4      480.000 1    
14 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/08/2013 3T                      1                4      480.000 1    
15 Trần Văn Núi 21/02/2013 3T                      1                4      480.000 1    
16 Nguyễn Trần Hồng Ánh 04/08/2013 3T                      1                4      480.000 1    
                           -                  -        
Số tiền bằng số:                    7.680.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng.
Tin cùng chuyên mục