Công khao cơ sở vật chất đầu năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 03_TT09BGDĐT_MN
TRƯỜNG MẦM NON BẮC LÝ
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT MẦM NON NĂM HỌC 2016 - 2017
STT Nội dung  Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng    Số m2/trẻ em
II Loại phòng học                        17  
1 Phòng học kiên cố                         14  
2 Phòng học bán kiên cố                           3  
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường                          3  
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)                   7.964 17,70
V Tổng diện tích sân chơi (m2)                   1.716 3,81
VI Tổng diện tích một số loại phòng                   1.746  
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 1254 2,10
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 0  
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 60 0,10
4 Diện tích hiên chơi (m2) 300 0,65
5 Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) 132  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 17  
VIII Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) 5  
IX Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác    
1 Ti vi 4  
2 Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) 3  
3 Catsset 0  
4 Đầu Video/đầu đĩa 4  
5 Đồ chơi ngoài trời (bộ) 2  
6 Bàn ghế đúng quy cách (bộ) 249 2 trẻ/bộ
7 Thiết bị khác… 0  
    Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 0 1      
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh 0 2      
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 3 x  
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng): 0    
XIII Kết nối internet (ADSL): 1 x  
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục: 1 x  
XV Tường rào xây: 3 x  
Bắc Lý, ngày 12 tháng 9 năm 2016
Tin cùng chuyên mục