Công khai đội ngũ giáo viên đầu năm học 2016-2017

Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2016 - 2017

* Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 43 người. Trong đó
+ Cán bộ quản lý: 3; Biên chế 3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP = 2; CĐSP = 1.
+ Giáo viên: 30; Biên chế 7; HĐ 09: 8; HĐ ngắn hạn: 15. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP = 2; CĐSP= 27; TCSP= 1.
+ Nhân viên: 10; Biên chế 1; HĐ ngắn hạn: 9. Trình độ CM nghiệp vụ: ĐHKT= 1;  Trung cấp chế biến món ăn= 9
 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Năm  học 2016-2017

 

Stt

Họ và tên

Trình độ CM

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Hà

ĐH SPMN

HT

 Chỉ đạo chung; Phụ trách công tác kiểm tra, KĐCL, Thi  đua khen thưởng.

 

2

 Nguyễn Thị Thắm

CĐSPMN

Phó HT

Phụ trách công tác GD;  CSVC, Thiết bị.

 

3

Đoàn Thị Thu Hiền

ĐH SPMN

Phó HT

Phụ trách Công tác ND; phổ cập, thống kê

 

4

Đặng Thị Vân Ánh

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp A5 - TTrTMG

 

5

Nguyễn Hoàng Anh

CĐSPMN

GV

Phụ lớp A5 - TTrTND

 

6

Phạm Thị Thái

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp B5

 

7

Trương Thị Đại

CĐSPMN

GV

Phụ lớp B5

 

8

Trần Thị Bích Thúy

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp C5

 

9

Lưu Thị Oanh

CĐSPMN

GV

Phụ lớp C5

 

10

Phạm Thị Ngọc Kiều

ĐH SPMN

GV

Chủ nhiệm lớp A4

 

11

Trần Thị Kim Huế

CĐSPMN

GV

Phụ lớp A4

 

12

Nguyễn T Thanh Khang

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp B4

 

13

Nguyễn Thị Hồng Khuyên

CĐSPMN

GV

Phụ lớp B4

 

14

Đặng Thị Hải Yến

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp C4

 

15

Trần Thị Huệ

CĐSPMN

GV

Phụ lớp C4

 

16

Nguyễn Thị Hường

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp D4 - TPTMG

 

17

Đào Thị Thu Hà

ĐH SPMN

GV

Phụ lớp D4

 

18

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp Đ4

 

19

Nguyễn Thị Nhung

CĐSPMN

GV

Phụ lớp Đ4

 

20

Trương Thị Hà Trang

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp A3

 

21

Lưu Thị Hồng Ngát

CĐSPMN

GV

Phụ lớp A3

 

22

Trương Thị Huyên

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp B3

 

Stt

Họ và tên

Trình độ CM

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

23

Trần Thị Mai Hương

CĐSPMN

GV

Phụ lớp B3

 

24

Trần Thị Thùy

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp C3

 

25

Nguyễn Thị Thúy Nga

CĐSPMN

GV

Phụ lớp C3

 

26

Trần Thị Thủy

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp D3

 

27

Cao Thị Thanh Tuyền

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp A2

 

28

Đoàn Thị Thơm

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp B2 - TTrTNT

 

29

Nguyễn T Minh Hương

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp C2

 

30

Cao Thị Hoãn

CĐSPMN

GV

Phụ lớp C2

 

31

Trương Thị Lền

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp D2

 

32

Nguyễn Thị Hằng

CĐSPMN

GV

Chủ nhiệm lớp Đ2

 

33

Trương Thị Huệ

TCSPMN

GV

Phụ lớp Đ2

 

34

Nguyễn Thị Oanh

ĐHKT

NV

Kế toán- Văn thư- Y tế

 

35

Nguyễn Thị Thu

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn  khu Trung tâm

 

36

Vũ Thị Thanh Huyền

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn  khu Trung tâm

 

37

Nguyễn T Huyền Trang

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn  khu Trung tâm

 

38

Trần Thị Anh

TCCBMĂ

NV-

Nấu ăn  khu Trung tâm

 

39

Nguyễn Thị Phượng

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn khu Chung Lý

 

40

Lê Thị Thúy

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn  khu Chung Lý

 

41

Lê Thị Thu Cúc

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn  khu Chung Lý

 

42

Phạm Thị Thu Trang

TCCBMĂ

NV

Nấu ăn  khu Chung Lý

 

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Tin cùng chuyên mục