• Địa chỉ: trường mầm non Bắc Lý
  • Email: thuhant66@gmail.com
  • Điện thoại: 0986009199
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thuhant66@gmail.com
Điện thoại: 0986009199
2
Họ tên: Phan Thị Bích Thảo
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thaophan062@gmail.com
Điện thoại: 0985277313
3
Họ tên: Đặng Thị Vân Ánh
Vị trí: phó hiệu trưởng
Email: dangvananh04@gmail.com
Điện thoại: 0976565009