• bao gồm 9 nhân viên nuôi , 100% nhân viên đều có trình độ trung cấp nấu ăn.
  • Địa chỉ: Bắc Lý- Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0bacly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0986009199
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Vị trí: Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.354.657
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.475.912
3
Họ tên: Vũ Thị Thanh Huyền
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0168.453.210
4
Họ tên: Nguyễn Thị Phượng
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986.375.967
5
Họ tên: Trần Thị Anh
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.274.524
6
Họ tên: Phạm Thị Thu Trang
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914.572.512
7
Họ tên: Lê Thị Thuý
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.365.172
8
Họ tên: Lê Thị Thu Cúc
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0167.465.123
9
Họ tên: Lê Thị Thu Hiền
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0998665443