Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Chân Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Hội nghị cán bộ,công chức năm học 2019-2020

         Thực hiện công văn số 2254/HD - PGDĐT ngày 27/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức và lao động trường mầm non xã Chân Lý năm học 2019 – 2020 tiến hành vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2019.

            Một số hình ảnh của buổi lễ như sau: