Liên kết web

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁCH PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID- 19 CHO TRẺ EM

08/04/2020

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Xem tiếp

08/04/2020

BÀI TUYÊN TRUYỀN TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID - 19

BÀI TUYÊN TRUYỀN TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID - 19
Xem tiếp

09/03/2020

Rửa tay thế nào là đúng cách

Rửa tay thế nào là đúng cách
Xem tiếp

09/03/2020

Các biện pháp phòng chống COVID 19 được khuyến cáo bởi WHO

Các biện pháp phòng chống COVID 19 được khuyến cáo bởi WHO
Xem tiếp

06/03/2020

Hội nghị tập huấn các biện pháp phòng, tránh Covid 19 cho CB, GV, NV

Hội nghị tập huấn các biện pháp phòng, tránh Covid 19 cho CB, GV, NV
Xem tiếp

05/03/2020

Bài tuyên truyền phòng chống bệnh thủy đậu

Bài tuyên truyền phòng chống bệnh thủy đậu
Xem tiếp

05/03/2020

Bài tuyên truyền giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non

Bài tuyên truyền giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non
Xem tiếp

29/02/2020

Tuyên truyền chủ động phòng chống dịch cúm corona đợt 2

Tuyên truyền chủ động phòng chống dịch cúm corona đợt 2
Xem tiếp

29/02/2020

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM MẦM NON
Xem tiếp

29/02/2020

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁCH PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID- 19 CHO TRẺ EM

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁCH PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID- 19 CHO TRẺ EM
Xem tiếp

Video

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường