Tổ chức

  • Địa chỉ: Trường mầm non xã Chân Lý
  • Email: c0chanly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0915324589
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Quyên
Vị trí:
Email: tranquyenhn89@gmail.com
Điện thoại: 0913947289
2
Họ tên: Trần Thị Phương Tính
Vị trí:
Email: c0chanly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01275706160

Video

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường