Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/HỌP PHHS/

HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

Đ/c Lương Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo tóm tắt kết quả đạt được năm học 2014 - 2015 và trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

 

Đ/c Trần Thị Phượng - Kế toán nhà trường đọc báo cáo thu chi năm học 2014 - 2015

 

Ông Lê Văn Lực - Hội trưởng hội PHHS ngành giáo dục xã Châu Sơn phát biểu ý kiến

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm