Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/CÂN ĐO CHẤM BIỂU ĐỒ/

Cân đo chấm biểu đồ

Kết quả cân đo lần 2 ngày 10 tháng 12 năm 2014

- Mẫu giáo: Tổng số trẻ cân 171/171 = 100%

Trẻ BT: 158/171= 92,4% Trẻ SDD: 11/171= 6,4 %

Trẻ BP: 2/171=1,2%

 - Nhà trẻ : + Tổng số trẻ cân 60/60 = 100%

 Trẻ BT: 57/60= 95% Trẻ SDD: 3/60= 5%

 + Tổng số đo 60/60 = 100% Trẻ BT: 56/60=93,3%

Trẻ TCĐ1: 4/60= 6,7%Ngày 10/03/2015 trường mầm non Châu Sơn  tổ chức cân, đo định  kỳ lần 3 cho trẻ.

        * Mẫu giáo: - Tổng số trẻ cân 175/175 = 100%

                            Trẻ BT: 167/175 = 95,4%

                            Trẻ SDD: 8/175 = 4,6%

                         - Tổng số đo 175/175 = 100%

                            Trẻ BT: 165/175 = 94,3%

                            Trẻ TC: 10/175 = 5,7%

       * Nhà trẻ: - Tổng số trẻ cân: 63/63 = 100%

                             Trẻ BT:  61/63 = 96,8%

                             Trẻ SDD: 2/63 = 3,2

                           - Tổng số đo: 63/63 = 100%

                             Trẻ BT: 61/63 = 96.8%

                             Trẻ TC: 2/63 = 3,2%

Thông qua bảng tổng hợp kết quả cân, đo lần 3, số trẻ suy dinh dưỡng vừa giảm 1,9% so với lần cân trước, số trẻ thấp còi độ 1 giảm 3,5% so với lần đo trước.

Qua kết quả trên cho thấy việc cân đo khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là rất cần thiết thông qua đó giúp cho nhà trường và giáo viên ở các khối lớp phối kết hợp với phụ huynh để có những biện pháp tốt nhất trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.Tin cùng chuyên mục

Xem thêm