Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ VÀ TRẺ/

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

       

 

         

 

         

 Cô và trò lớp A5 đang tham gia vào hoạt động lao động chăm sóc vườn rau và lao chăm sóc góc thiên nhiên của bé

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm