Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/TỔ CHỨC SINH NHẬT/

SINH NHẬT CỦA CÁC BÉ SINH TRONG THÁNG 12

DANH SÁCH CÁC CHÁU SINH NHẬT TRONG THÁNG 12

                   Lớp B5:                                                                                       Lớp B4:

   Vũ đức Lâm                                                                         Nguyễn Trường Giang

             Nguyễn Thị Quỳnh Hương                                                       Lê Phương Anh

              Lê Thị Tường Vy                                                                    Nguyễn Thái Hưng

                   Lớp A3:                                                                                  Lớp B3:

          Nguyễn Hoàng Bách                                                                    Trần Yến Như

          Lê Thị Thùy Linh                                                                          Ngô Thúy Hằng

          Phạm Thị Hiền                                                                             Nguyễn Yến Nhi

          Trần Phan Ngọc Linh                                                                    Trần Thị hồng Ánh

          Trần Yến Như                                                                                     Lớp B2:

          Trần Thị Hồng Anh                                                                         Lê Thúy HạnH

                                                           Một số hình ảnh sinh nhật của bé

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm