Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/

Hội nghị CBCCVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                          Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC                                              TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN                                                                               NĂM HỌC 2014-2015

         Được sự nhất trí của ban thường vụ Đảng ủy xã Châu Sơn. Trường mầm non Châu Sơn tiến hành mở “ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức” tại văn phòng trường mầm non Châu Sơn.

  Thời gian : 7h30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2014

  Thành phần về dự hội nghị gồm có

- Về phía xã

1. Ông: Trần Như Quý - Bí thư Đảng bộ xã Châu Sơn

2. Ông : Lý Trần Thuần - Phó CTUBND xã Châu Sơn.

- Về phía nhà trường

Tổng số: 15 đống chí cán bộ giáo viên , nhân viên.

              Số người có mặt 11/15

* Đoàn chủ tịch gồm có 3 đồng chí.

    1. Đồng chí: Lương Thị Thu - Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng nhà trường

    2. Đồng chí : Phạm Thị Thúy - Chủ tịch công đoàn- Phó hiệu trưởng

    3. Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ mẫu giáo.

  * Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí

  1. Đồng chí : Trần Thị Lý - Ghi nghị quyết

  2. Đồng chí: Lương Thị Thắm - Ghi biên bản.

  Trong thời gian ½ ngày làm việc, hội nghị phát huy trí tuệ tinh thần làm việc tập thể tạo không khí sôi nổi, cởi mở, đoàn kết, nhất trí trong cán bộ công chức, viên chức và lao động.

 Hội nghị đã được nghe đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm kỳ năm học 2014-2015.

·        Về công tác giáo dục:

-         Công tác phát triển số lượng: Toàn trường gồm 9 nhóm lớp.

 Trong đó: Nhà trẻ 3 nhóm trẻ chính quy, huy động 65/127 cháu ra lớp đạt 51,18 %

               Lớp mẫu giáo ra lớp 153/129 cháu ra lớp đạt 118,6% vượt 18,6 %

-         Công tác nuôi dưỡng: 100% các cháu được nuôi ăn bán trú tại trường. Tỷ lệ SDD cuối năm giảm còn dưới 0,5% thấp còi giảm còn 5,4%

-         100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm

      * Về chất lượng

-         100% nhóm lớp thực hiện CTGDMNM.

-         100% giáo viên có đủ hồ sơ theo quy định, trẻ có đủ sách vở, tài liệu học tập.

-         9/9 nhóm lớp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện CTGDMNM đạt hiệu quả.

-         Bàn giao học sinh 5 tuổi vào tiểu học 100% đủ điều kiện lên tiểu học

·        Công tác quản lý thi đua

-         Nghiên cứu và triển khai các văn bản pháp luật và GDMNM được ban hành tới 100% cán bộ giáo viên trong trường.

-         Công tác thi đua thanh tra, kiểm tra phấn đấu trường đạt chuẩn mức độ 2.

-         Trường phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc, chi bộ đạt chi bộ trong sạch

 vững mạnh xuất sắc, công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, chi hội phụ nữ tiên tiến xuất sắc.

-         Trường phấn đấu đạ trường tiên tiến xuất sắc.

·        Về cơ sở vật chất: Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

 Đồng thời hội nghị cũng được nghe đồng chí Chủ tịch công đoàn trường báo cáo kết quả của phong trào thi đua 2013-2014 và công tác phát triển thi đua 2014-2015.

Đồng chí Chủ tịch công đoàn đưa ra các tiêu chí phấn đấu cho giáo viên.

Đồng chí kế toán nhà trường lên báo cáo tài chính và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

     Ban thanh tra nhân dân lên trình bày báo cáo kết quả hoạt động của năm học 2013-2014. Chủ tịch công đoàn trình bày dự thao cam kết trách nhiệm giữa hiệu trưởng và ban chấp hành công đoàn.

     Đồng chí: Phạm Thị Thúy nêu những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới và cam kết trách nhiệm trong hội nghị.

   Bầu ban thanh tra nhân dân: Nhiệm kỳ 2014-2016.

    Gồm 3 đồng chí:

1.     Đồng chí: Trần Thị Mận

2.     Đồng chí: Trần Thị Huệ

3.     Đồng chí: Trần Thị Đào.

      Hội nghị nhất trí 100% bầu ban thanh tra nhân dân

     Trên cơ sở thảo luận đóng góp ý kiến tại hội nghị. Hội nghị nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tập thể cán bộ giáo viên trong trường đoàn kết nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015, đồng thời phát huy phát huy vai trò ban thanh tra nhân dân trong năm học 2014-2015 cùng với đội ngũ giáo viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015.

 Năm học 2014-2015 trường mầm non Châu sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt vượt qua mọi khó khăn. Tiếp tục thực hiên có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

    Tích cực đổi mới toàn diện. Với sự quan tâm của UBND xã Châu Sơn, phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên, trường mầm non Châu Sơn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015.

      Nghị quyết đã thông qua trước hội nghị và được 100% cán bộ công chức, viên chức nhất trí.

   Hội nghị kết thúc vào 10h 30 phút cùng ngày.

                                                          Châu Sơn: Ngày 27 tháng 9 năm 2014

                                                                                 Thư ký

                        

                                                                            Trần Thị Lý

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                                       BIÊN BẢN                                                                                                

                                  HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC                                      

                                            TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN                                                  

 NĂM HỌC 2014-2015

    Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường mầm non Châu Sơn năm học 2014-2015.

       Thời gian : 7h30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2014

       Tiến trình của hội nghị được tiến hành theo từng nội dung sau

       Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

       Thành phần về dự hội nghị hôm nay gồm có

- Về phía xã

1. Ông : Trần Như Quý - Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn

2. Ông Lý Trần Thuần - Phó CTUBND xã Châu Sơn

- Về phía nhà trường

Tổng số: 15 đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên.

                Số người có mặt 11/15

* Đoàn chủ tịch gồm có 3 đồng chí.

    1. Đồng chí: Lương Thị Thu - Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng nhà trường

    2. Đồng chí: Phạm Thị Thúy - Chủ tịch công đoàn- Phó hiệu trưởng

    3. Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ mẫu giáo.

  * Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí

  1. Đồng chí: Trần Thị Lý - Ghi nghị quyết

  2. Đồng chí: Lương Thị Thắm - Ghi biên bản.

      Trong thời gian ½ ngày làm việc, hội nghị phát huy trí tuệ tinh thần làm việc tập thể tạo không khí sôi nổi, cởi mở, đoàn kết, nhất trí trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

    Hội nghị đã được nghe đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm kỳ năm học 2014-2015.

   * Về công tác giáo dục:

    -  Công tác phát triển số lượng: Toàn trường gồm có 9 nhóm lớp.

 Trong đó: Nhà trẻ 3 nhóm trẻ chính quy, huy động 65/127 cháu ra lớp đạt 51,18%

     Lớp mẫu giáo ra lớp 153/129 cháu ra lớp đạt 118,6% vượt 18,6 %

     -   Công tác nuôi dưỡng: 100% các cháu được nuôi ăn bán trú tại trường.

     -   Tỷ lệ SDD cuối năm giảm còn dưới 0,5 %, thấp còi giảm còn 5,4 %.

     -   100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm

* Về chất lượng

    - 100% nhóm lớp thực hiện CTGDMNM.

   - 100% giáo viên có đủ hồ sơ theo quy định, trẻ có đủ sách vở, tài liệu học tập.

    - 9/9 nhóm lớp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện CTGDMNM đạt hiệu quả.

   - Bàn giao học sinh 5 tuổi vào tiểu học 100% đủ điều kiện lên tiểu học

 *Công tác quản lý thi đua

   - Nghiên cứu và triển khai các văn bản pháp luật và GDMNM được ban hành tới 100% cán bộ giáo viên trong trường.

   - Công tác thi đua thanh tra, kiểm tra phấn đấu trường đạt chuẩn mức độ 2.

   - Trường phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, chi hội phụ nữ tiên tiến xuất sắc.

  - Trường phấn đấu đạt trường tiên tiến xuất sắc.

*Về cơ sở vật chất:

- Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

    Đồng thời hội nghị cũng được nghe đồng chí: Phạm Thị Thúy - Chủ tịch công đoàn trường báo cáo kết quả của phong trào thi đua năm học 2013-2014 và công tác phát triển thi đua năm học 2014-2015.

    Đồng chí: Nguyễn Thị Nga lên thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

   Đồng chí: Trần Thị Mận - Ban thanh tra nhân dân lên trình bày báo cáo kết quả hoạt động của năm học 2013-2014 và tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.

   Đồng chí: Phạm Thị Thúy - Chủ tịch công đoàn trình bày dự thao cam kết trách nhiệm giữa hiệu trưởng và ban chấp hành công đoàn.

*Ý kiến phát biểu của lãnh đạo xã:

   - Nhất trí cao với bản báo cáo.

   - Trường luôn giữ vững là trường tiên tiến xuất sắc.

   - Đề nghị ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên mỗi người một nhiệm vụ không chồng chéo lên nhau.

   - Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy nêu những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới và cam kết trách nhiệm trong hội nghị.

*Bầu ban thanh tra nhân dân: Nhiệm kỳ 2014-2016.

  Gồm 3 đồng chí:

1. Đồng chí: Trần Thị Mận

2. Đồng chí: Trần Thị Huệ

3. Đồng chí: Trần Thị Đào.

       Hội nghị nhất trí 100%  bầu 3 đồng chí vào  ban thanh tra nhân dân.

    - Đồng chí: Trần Thị Lý thông qua dự thảo nghị quyết và được hội nghị nhất trí 100%.

   - Đồng chí: Phạm Thị Thúy - Chủ tịch công đoàn lên phát động phong trào thi đua.                                   Năm học 2014-2015 trường mầm non Châu Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt vượt qua mọi khó khăn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Đạt kết quả cao.

        Hội nghị kết thúc vào 10h 30 phút cùng ngày.

                                                        Châu Sơn: Ngày 27 tháng 9 năm 2014

                                                                                Thư ký

                                                                          Lương Thị ThắmTin cùng chuyên mục

Xem thêm