Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/HỌP PHHS/

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

Đ/c Lương Thị Thu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tóm tắt kết quả đạt được năm học

2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Đ/c Trần Thị Phượng - Kế toán nhà trường đọc báo cáo thu chi năm học 2015 - 2016

Ông Lý Trần Thuần - Chủ tịch UBND xã Châu Sơn phát biểu ý kiến

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm