Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Lịch sử trường MN Châu Sơn

 Bài giới thiệu về lịch sử trường:

        Trường Mầm Non châu sơn được thành lập từ năm 1995, trường có 5 điểm trưởng nằm rải rắc ở các thôn xóm với 9 nhóm lớp, trẻ nhà trẻ ra lớp đạt từ 27%; Mẫu giáo đạt 45% hằng năm tỷ lệ ra lớp được tăng dần cơ sở vật chất ở các nhóm lớp chủ yếu là học nhờ nhà dân, trụ sở hợp tác xã nông nghiệp, đình chùa, nhà văn hóa thôn. Đội ngũ giáo viên do thôn xóm cử ra để trông trẻ trình độ chuyên môn chủ yếu là sơ cấp và qua lớp đào tạo ngắn hạn 1,5 tháng của Huyện. Nhưng có lòng nhiệt tình yêu nghề . Hằng năm nhà trường được UBND xã và địa phương cải tạo và sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo an toàn để nhà trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.

      Năm 2003 trường được chuyển đổi sang loại hình trường mầm non bán công. Nhà trường luôn nhận được sự  quan tâm của các cấp lãnh đạo . Chính vì thế mà chất lượng giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên. Nhà trường đã có nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc . Được ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng bằng khen.  Năm 2009 -2010 trường xây xựng điểm chính theo quy mô trường chuẩn quốc gia và được công và được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.     

     Tháng 01 năm 2012 được chuyển đổi sang trường mầm non công lập.Trường có 2 điểm trường với tổng diện tích là 2427m2.

     Trường Mầm non Châu Sơn với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu lứa tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm đó độ ngũ giáo viên cùng với chi bộ và ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức công đoàn, phụ nữ, luôn cùng phối hợp một cách nhịp nhàng để công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất.