Tin tức DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 201

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

06/09/2018

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

17/05/2018

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KẾT QUẢ CÂN ĐO, CHẤM BIỂU ĐỒ THÁNG 3/2018

28/03/2018

KẾT QUẢ CÂN ĐO, CHẤM BIỂU ĐỒ THÁNG 3/2018

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

27/03/2018

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TRẺ

KẾT QUẢ CÂN ĐO, CHẤM BIỂU ĐỒ THÁNG 12/2017

27/03/2018

KẾT QUẢ CÂN ĐO, CHẤM BIỂU ĐỒ THÁNG 12/2017

HIẾN MÃU NHÂN ĐẠO ĐỢT 1 NĂM 2018

25/01/2018

HIẾN MÃU NHÂN ĐẠO ĐỢT 1 NĂM 2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN CHÂU SƠN NHIỆM KỲ 2018 - 2020

25/01/2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN CHÂU SƠN NHIỆM KỲ 2018 - 2020

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 3

27/12/2017

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 3

HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 –

22/12/2017

HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 201

01/12/2017

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

Văn nghệ khai giảng trường MN Châu sơn