• Địa chỉ: Trường Mầm non Châu Sơn- Duy Tiên -Hà nam
  • Email: Ltthu68dt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01669965527
TT Thông tin
1
Họ tên: Lương Thị Thu
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: mnchausondt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01669965527
2
Họ tên: Lương Thị Hương
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: Lthuong82dt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01674469613
3
Họ tên: Phạm Thị thúy
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: Ptthuy89mncs@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983048067