Liên kết web

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

                                          TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

 năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

 

 

 

82

150

129

212

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 

 

 

82

150

129

212

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

 

 

82

150

129

212

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

78

145

124

212

2

Kênh dưới -2

 

 

 

4

5

5

0

3

Kênh dưới -3

 

 

 

0

 

0

0

4

Kênh trên +2

 

 

 

0

 

0

0

5

Kênh trên +3

 

 

 

0

 

0

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

2

2

2

1

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

0

0

4

9

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

82

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

82

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

150

129

212

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

0

0

0

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

0

0

0

d

Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

150

129

212

 

 

Châu Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác