Liên kết web

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

    TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

+ 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú.

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1lần/năm, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% trở lên so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

 

 + 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú.

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1lần/năm, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% trở lên so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

 

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

 Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

Đạt từ  90% trở lên

 

Đạt từ 95% trở lên

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 - Trang bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ, nhà trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan để rèn kỹ năng sống cho trẻ

- Đầu tư môi trường bên trong và ngoài lớp, các phòng chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho GV, kết nối internet để giáo viên thuận lợi trong việc tham khảo và tải nội dung phù hợp vận dụng trong công tác nuôi dưỡng giáo dục hiệu quả

- Phối hợp với PHHS để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của trường, lớp và trẻ.

 - Trang bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ, nhà trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan để rèn kỹ năng sống cho trẻ

- Đầu tư môi trường bên trong và ngoài lớp, các phòng chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho GV, kết nối internet để giáo viên thuận lợi trong việc tham khảo và tải nội dung phù hợp vận dụng trong công tác nuôi dưỡng giáo dục hiệu quả

- Phối hợp với PHHS để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của trường, lớp và trẻ.

 

 

                       Châu Sơn, ngày  27 thá ng  9 năm 2018

 

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thủy


Các tin khác