Liên kết web

THÔNG BÁO: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN, năm học 2019 - 2020 (New)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

    TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,

năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 + 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú.

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% trở lên so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

 

  + 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú.

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% trở lên so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

 

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 Thực hiện Chương trình GDMN theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

 Thực hiện Chương trình GDMN theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 Đạt từ 90% trở lên

 Đạt từ 95% trở lên

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

  - Trang bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ, nhà trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan để rèn kỹ năng sống cho trẻ.

- Đầu tư môi trường bên trong và ngoài lớp, các phòng chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên, kết nối internet để giáo viên thuận lợi trong việc tham khảo và tải nội dung phù hợp vận dụng trong công tác nuôi dưỡng giáo dục hiệu quả

- Phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của trường, lớp và trẻ.

 - Trang bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ, nhà trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan để rèn kỹ năng sống cho trẻ.

- Đầu tư môi trường bên trong và ngoài lớp, các phòng chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên, kết nối internet để giáo viên thuận lợi trong việc tham khảo và tải nội dung phù hợp vận dụng trong công tác nuôi dưỡng giáo dục hiệu quả

- Phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của trường, lớp và trẻ.

 

 

Phủ Lý, ngày 16  tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy

 


Các tin khác