Liên kết web

THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

Biểu mẫu 02

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

       TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

521

 

 

68

191

124

68

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

521 

 

 

68

191

124 

138 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

521 

 

 

68

191

124 

138 

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

521 

 

 

68

191

124 

138 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

521 

 

 

68

191

124 

138 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

500

 

 

68

189

112

 131

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 5

 

 

0

 2

 2

 1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

513 

 

 

68 

 188

120 

137 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

8 

 

 

0

3

4

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

16 

 

 

0

 0

10

6

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

68

 

 

68

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

453

 

 

 

191

124 

138 

 

                                                              Phủ Lý, ngày 18  tháng  4  năm 2019

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                              Nguyễn Thị Thủy


                                                                           

 

Các tin khác