Liên kết web

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 504

 

 

 60

 121

 187

136 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 0

0 

0 

0 

 0

0 

0 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 0

0 

0 

0 

 0

 0

 0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

 504

0 

0 

60 

 121

187 

136 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0 

0 

0 

0 

0 

 0

0 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

 504

 

 

 60

121 

187 

136 

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 504

 

 

 60

121 

187 

136 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 504

 

 

60

121 

187 

136 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

 496

 

 

60 

118 

184 

134 

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

 8

 

 

0 

 3

3 

2 

3

Strẻ có chiều cao bình thường

 491

 

 

58 

117 

 182

134 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

13 

 

 

 2

4 

5 

 2

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 0

 0

0

0

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

60 

 

 

60 

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

444 

 

 

 

121 

187 

136 

 

 

Châu Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2018
 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký 

 

                     Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác