Liên kết web

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019 (New)

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

 

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 33

 

 

8 

 20

 5

 

 

 

 

 11

22 

 

 

 

I

Giáo viên

 23

 

 

 6

17 

 

 

 

 

 

 9

14

 

 

 

1

Nhà trẻ

5

 

 

1

 4

 

 

 3

 1

 

 2

3 

 

 

 

2

Mu giáo

 18

 

 

 5

13 

 

 

 9

3 

 

7 

11 

 

 

 

II

Cán bquản lý

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiu trưởng

 1

 

 

1 

 

 

 

 

 1

 

1 

 

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 7

 

 

 

2 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Phủ Lý, ngày 28  tháng 9  năm 2018

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Thủy 

  

 

                                                                                                       

Các tin khác