Liên kết web

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

                         TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN 

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

13

1,5 m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

11

-

2

Phòng học bán kiên cố

2

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

4115

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1700

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

60

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

15

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

24

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

160

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

1250

106/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

21

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

29

2,23/nhóm (lớp)

1

Ti vi

13

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

3

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

0

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

13

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

14

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

250

 

10

Thiết bị khác

 

 

..

- Cầu khỉ làm từ tre, bương

2

 

 

- Đồ chơi ngoài trời làm từ lốp ô tô, xe máy

5

 

 

- Xích đu

4

 

 

- Nhà bóng

1

 

 

- Mũ múa

50

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

3

 

14

 

0,5

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

 

 

Châu Sơn, ngày..25..tháng.9.năm.2017.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


Đã ký

Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác