Liên kết web

THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018

Biểu mẫu 02

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

       TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN


THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

573 

 

 

 82

150 

129 

212 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

573 

 

 

 82

150 

129 

212 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

573 

 

 

 82

150 

129 

212 

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 573

 

 

 82

150 

129 

212 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

573 

 

 

 82

150 

129 

212 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

553 

 

 

 76

 140

 121

 202

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 7

 

 

2

 3

 1

 1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

559 

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

14 

 

 

 4

 4

3

5

Số trẻ thừa cân béo phì

13 

 

 

 0

 3

 4

6

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 82

 

 

 82

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

491 

 

 

 

150 

129 

212 

 

                                                              Phủ Lý, ngày 27  tháng  9  năm 2018

                                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 


 

                                                                                           Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác