Liên kết web

THÔNG BÁO: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL,NV của cơ sở GDMN, năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

 

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 34

 

 

8 

 20

 5

 

 

 

 

 11

22 

 

 

 

I

Giáo viên

 25

 

 

 16

9 

 

 

 

 

 

7

14

 4

 

 

1

Nhà trẻ

5

 

 

1

 4

 

 

 3

 1

 

 1

3 

1 

 

 

2

Mu giáo

 20

 

 

 15

5 

 

 

 8

3 

 

6 

9 

3 

 

 

II

Cán bquản lý

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiu trưởng

 1

 

 

1 

 

 

 

 

 1

 

1 

 

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

 2

 

 

 2

 

 

 

 1

 

 1

 2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

5

 

 

 1

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Phủ Lý, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác