Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/Công nghệ thông tin/

KẾ HOẠCH Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH

 Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 

 

 

         Căn cứ công văn số 3946/BGDĐT- CNTT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1747/SGDĐT- CNTT, ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2019 - 2020;

         Thực hiện công văn  số 985/PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin  năm học 2019 -2020;

         Trường mầm non Châu Sơn xây dựng Kế hoạch công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2019 - 2020 như sau.

  1. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

1.1.Thuận lợi

    - Công tác CNTT nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT, UBND thành phố.

    - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, có trình độ, năng lực tốt về CNTT, tâm huyết trong công tác triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

   - Nhà trường có hạ tầng CNTT khá tốt, hằng năm được  đầu tư, bổ sung

  1.2 . Khó khăn

   Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa nhận thức đúng vai trò của CNTT trong quản lý và giảng dạy. Nhà trường chưa có giáo viên, nhân viên được đào tạo về CNTT.

2. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện

2.1. Tổ chức

a) Chỉ tiêu. Nhà trường có cán bộ phụ trách CNTT có chứng chỉ tin học B, có năng lực và trình độ ứng dụng CNTT tốt.

b) Biện pháp.  Cán bộ phụ trách CNTT của nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho đội ngũ, triển khai nhiệm vụ CNTT quản lý một cách khoa học, hiệu quả.

2.2. Hạ tầng công nghệ thông tin

a) Chỉ tiêu. Đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng và thiết bị CNTTmột cách hiện đại, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

b) Biện pháp.

- Kết nối Internet: Duy trì 2/2 điểm trường kết nối Internet đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.

- Máy tính phục vụ quản lý, điều hành: Nhà trường trang bị tổng 20 bộ máy tính và 12 máy in (Trong đó phục vụ quản lý, chuyên môn 7 máy tính, phục vụ giảng dạy 14 máy). Phòng họp qua mạng trang bị với các thiết bị như webcame hoặc camere, tivi màn ảnh rộng, hệ thống âm thanh (loa, microphone, cạc âm thanh rời, …), máy tính kết nối Internet.

- Trang thiết bị CNTT phục vụ dạy – học: Đảm bảo máy tính phục vụ công tác giảng dạy và học tập có 14/14 nhóm lớp đạt 100%.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh tốt đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, website…). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.

2.3. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành

a) Chỉ tiêu.

- Nhà trường có 1 website hoạt động hiệu quả phục vụ quản lý và giảng dạy. 100% cán bộ, giáo viên đều có và sử dụng email với tên miền @phuly.edu.vn.

- Khai thác hiệu quả phòng họp trực tuyến trong việc quản lý, điều hành, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tập huấn chuyên môn.

- Sử dụng hiệu quả hình thức báo cáo trực tuyến và các phần mềm, dịch vụ trực tuyến trong công tác quản lý, báo cáo, thống kê, …

b) Biện pháp.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả website và thư điện tử của ngành GDĐT theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT

- Thực hiện  quản lý hành chính điện tử : quản lý văn bản (đi, đến), quản lý công việc,... đảm bảo kết nối liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan.

- Nhà trường tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia các cuộc họp trực tuyến, bồi dưỡng chuyên môn qua mạng.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý như sử dụng phần mềm mới về tính khẩu phần ăn cho trẻ .

- Tổ chức sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GDĐT cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc:

+ Hệ thống thông tin quản lý phố cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại: http://pcgd.moet.gov.vn.

+ Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cung cấp tại http://mamnon.eos.edu.vn.

+ Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại: http://thongke.moet.gov.vn hoặc http://thonglce.smas.edu.vn,

         - Tiếp tục duy trì Cổng thông tin điện tử do Phòng GDĐT triển khai. Thực hiện cập nhật cung cấp thông tin hoạt động dạy và học trên website, đảm bảo tần suất  2 tin bài mới/tháng về các hoạt động giáo dục của nhà trường (đăng bài và gửi link bài viết về email tinwebsite@phuly.edu.vn).

+ Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ (tại http://moet.gov.vn), của Sở (http://hanam.edu.vn), của Phòng (http://phuly.edu.vn)  để cập nhập tin tức GDĐT toàn ngành.

2.4. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

a) Chỉ tiêu:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả

b) Biện pháp:

- Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng hoạt động để nâng cao hiệu quả bài giảng. Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu. Ứng dụng CNTT một cách hợp lý trong dạy học, tránh lạm dụng  hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.

2.5. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về CNTT.

a) Nội dung tập huấn phải bám sát với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên và cán bộ quản lý.

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

- Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

b) Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.

- Tham gia các lớp tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng do Phòng, Sở GD&ĐT tổ chức.

3. Giải pháp thực hiện chung.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.

- Nhà trường  duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có khen thưởng cá nhân làm tốt các nhiệm vụ đề ra.

- Nhà trường tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm để triển khai ứng dụng CNTT; thường xuyên phản ảnh, báo cáo, đề xuất những giải pháp, vướng mắc về phòng GDĐT (qua bộ phận CNTT).

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1

Tháng

9/2019

- Xây dựng kế hoạch CNTT năm học 2019 -2020. Hoàn thiện phòng họp trực tuyến tại nhà trường.

- Đăng 2 tin bài mới

2

Tháng 10/2019

- Tham gia Thiết kế bài giảng E-learning dự thi  -

 gia tập huấn CNTT sử dụng phòng họp trực tuyến;

-  Đăng 2 tin bài mới

3

Tháng 11/2019

-Tham gia tập huấn phần mềm của Phòng, Sở GD&ĐT

- Đăng 2 tin bài mới

4

Tháng 12/2019

- Tham gia tập huấn Thiết kế bài giảng E-learning.

- Đăng 2 tin bài mới

5

Tháng 1,2/2020

- Báo cáo sơ kết lĩnh vực CNTT.

- Đăng 2 tin bài mới

6

Tháng 3,4/2020

- Thực hiện các biểu mẫu thống kê, báo cáo trực tuyến.

- Đăng 2 tin bài mới/tháng

- Đón đoàn kiểm tra CNTT của Phòng, Sở GD&ĐT

7

Tháng 5/2020

- Báo cáo tổng kết năm học về CNTT

- Đăng 2 tin bài mới

8

Tháng 6,7/2020

- Tập huấn kỹ năng cơ bản về CNTT&TT

- Đăng 2 tin bài mới 2 bài /tháng

Trên đây là Kế hoạch Công nghệ thông tin năm học 2019-2020 của trường mầm non Châu sơn ./.

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Các tổ CM;

- Website Phòng;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thủy